آموزش تصویری ساق پا ایستاده با دستگاه اسمیت

ویدئو / قراردادن

نقطه مورد نظر تمرین:

توضیحات: یک بلوک یا وزنه صفحه ای را زیر  پنجه پاهای خود قرار داده ،پاشنه ی خود را به سمت بالا بکشید و سپس آن را به آرامی رها کنید اجازه بدهید تا مورد کشش قرار گیرد .

دانلود مستقيم ويديو

 

مطالب مرتبط