آموزش تمرین کول شراگ با دمبل

شراگ تمرینی بسیار مناسب و موثر برای پرورش عضلات کول و تفکیک سرشانه ها می باشد برای انجام آن در سرجای خود بایستید دو دمبل را در دست بگیرید کف دست به سمت بدن خود باشد ( مچ به سمت بدن)  بازو ها در کنار بدن نگه دارید دمبل ها را توسط شانه های خود بلند کنید .سپس باز به حالت اولیه برگردانید …..

 شرح تمرین و نکات آموزش شراگ دمبل :

۱- برداشتن دمبل سنگین به معنای این نیست که تاثیر بیشتری میتواند برای تقویت عضلات شما داشته باشد شما اگر سابقه تمرینی زیادی ندارید و هم چنین از نظر آمادگی در سطح مبتدی یا متوسط هستید میتوانید این تمرین را به عنوان سوپر ست و ترکیبی با دیگر حرکات انجام دهید .

۲- به دلیل این که مچ دست شما  متحمل بار سنگینی می شود اگر می خواهید وزنه سنگینی را بردارید مواظب این عضو مهم از بدن خود باشید زیرا درد در ناحیه مچ دست میتواند شما را حتی از نوشتن  بازدارد .

۳- وزنه را توسط شانه های خود بالا و پایین کنید اگر حس میکنید وزنه سنگینی بلند کردید و مدام دارید وزنه را با دستان خود بالا پایین میکنید در انتخاب وزنه تجدید نظر کنید .

۴- سعی کنید در انجام حرکات ایستاده کمربند استفاده کنید .

موفق باشید پروبادی

مطالب مرتبط
پیام بگذارید