آموزش حرکت دیپ (dips)

این حرکت که به پشت بازو آرنولدی هم معروف است یک حرکت بیسیار عالی و موثر در پرورش پشت بازو می باشد که در ادامه به همراه عکس به توضیح آن می پردازیم

tricep_dips_feet_elevated-1024x396

 

۱- بین دو میز تخت  بایستید
۲- دستها را روی لبه یکی از میزها گذاشته (فاصله دست ها به اندازه پهنای شانه ها باشد) و پاها (پاشنه) را روی میز دیگر بگذارید
۳- دستها را بطور کامل صاف کرده (اما قفل نکنید) و این وضعیت را نگه دارید

تکنیک اجرای حرکت
۱- حرکت را با خم کردن آرام آرنج خا آغاز کرده و تا جایی ادامه دهید که بدن بین میزها کاملا پایین آمده باشد
۲- به آرامی به طرف عقب فشار وارد کنید تا با صاف کردن آرنج ها به وضعیت شروع برگردد

۳-  حرکت را تا زمانی که تعداد تکرارهای مورد نظرتان کامل گردد تکرار کنید

موفق باشید

 

مطالب مرتبط
پیام بگذارید