افزایش وزن با کوین لورن

در این پست برنامه ی تمرینی کوین لورن کاملا مناسب برای افزایش وزن و دوران حجم را برای شما علاقه مندان به رشته ی پرورش اندام تهیه کردیم که شامل 6 روز تمرین و یک روز استراحت می باشد

شنبه:سينه ، سرشانه ، تراپز

۱شنبه:پاها

۲شنبه:پشت وزير بغل ، جلو بازو ، پشت بازو

۳شنبه:سينه ، سرشانه ، تراپز

۴شنبه؛پاها

۵شنبه:پشت وزير بغل ، جلو بازو ، پشت بازو

جمعه:استراحت

شنبه:

ست تکرار حرکت
عضلات سينه
4 8 پرس سينه با هالتر
4 8 پرس بالا سينه با هالتر
4 8 قفسه سينه با دمبل
عضلات جلو بازو
1 6-8 جلو بازو با هالتر
عضلات پشت بازو
1 12 پشت بازو با کابل

 

یکشنبه:

ست تکرار حرکت
عضلات پشت وزير بغل
4 8 زير بغل با کابل از پشت
4 8 زير بغل با کابل از پشت
4 8 پاروئي با دمبل تک
عضلات سر شانه
4 8 پرس سر شانه با هالتر
4 8 نشر از جانب

 
 

دوشنبه:

ست تکرار حرکت
عضلات جلو ران
4 8 ااسکوات
4 8 هاگ اسکوات
4 8 جلو ران بادستگاه
عضلات پشت ران
4 8 فيله اي باوزنه
4 8 پشت پا ليفت با دمبل

سه شنبه همانند شنبه
چهارشنبه همانند یکشنبه
پنج شنبه همانند دوشنبه

موفق باشید پروبادی 

مطالب مرتبط
پیام بگذارید