برنامه بدنسازی حجمی عضلات پا

برنامه مخصوص حجم عضلات پا ٬توه داشتع باشید این برنامه باید در هفته دوبار مرور گردد.نوفق باشید

اسکوات 15*5

———————————
جلو پا 20*5

——————————-
پشت پا خوابیده 15*4

——————————-
پرس پا  10*5

——————————–
ساق پا نشسته 15*5

——————————
فیله کمر12*4

مطالب مرتبط
پیام بگذارید