برنامه بدنسازی حرفه ای سرشان +آموزش تصویری

سرشانه یکی از عضله های مهم در بدن است که نقش بسیار بالایی در زیبای اندام خصوصا هنگامی که لباس های رسمی همانند کت و شلوار و… می پوشید دارد.تمرینات و سیستم های  بسیار متنوعی برای رشد و پرورش  این عضله می توان به کار گرفت که در این مطلب قصد داریم با استفاده از سیستم های پیش خستگی ،کمکی ، کنترل و تمرکز ،سوپر ست و هرمی یک برنامه حرفه ای برای رشد مطلوب عضلات سرشانه معرفی کنیم.قابل توجه دوستانی که می خواند در مدت زمان کم به نتیجه مطلوب دست یابند .سطح این تمرینات مناسب متوسط به حرفه ایی است و برای دوستان مبتدی و مبتدی به متوسط نیز در مطالب آینده برنامه ویژه ای قرار می دهیم.

نکته:قبل از انحام تمرینات حتما عضله مورد نظر و کل بدن را به خوبی گرم کنید.

جرکت اول:نشر از جانب با سیم کش به تعداد ۳ ست و ۱۰ تکرار

حرکت دوم: هالتر از پشت تعداد ۳ ست و (۱۰+۲ کمکی) تکرار

حرکت سوم: نشر خم با سیم کش تعداد ۳ ست و ۱۰ تکرار

حرکت آخر: اجرای کول هالتر و کول لیفت به صورت سوپرست ،تعداد ۳ ست و ۱۰ تکرار

+

مطالب مرتبط
پیام بگذارید