تمرینات کوچک کردن سینه در بانوان

در این پست در خدمت شما هستیم با تمرینات بسیار موثر در کوچک کردن سایز سینه در بانوان به صورت آموزش تصویری .موفق یاشید پروبادی

جرکت wall push up 

مقابل دیوار با حدود یک قدم فاصله بایستید ، دستها را به سمت جلو و بحالت افقی به سمت دیوار دراز کنید و با کف دستها به دیوار تکیه دهید . به آرامی دستها را از ناحیه ی آرنج خم کرده و صورت را مماس با دیوار قرار دهید و مجدداً به حالت اول برگردید . این تمرین را حداقل ۳۰بار در هر نوبت انجام دهید و با گذشت زمان و افزایش توان فیزیکی بدنتان تعداد آن را افزایش دهید و هنگامی که به قدرت کافی رسیدید می توانید جرکت push up بروی زمین انجام دهید که بسیار تاثیر پذیری بیشتری را خواهد داشت البته به توان بدنی بیشتری نیاز دارد که تازه کارها بهتر است از حرکت دیوار شروع کنند.

wall-push-up-exercise1 wall-push-up-work-out1

حرکت پرس سینه با دمبل

روش ساده ی انجام این تمرین آن است که به پشت روی زمین دراز بکشید و زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین بگذارید . بازوها را به طرفین باز کنید و آرنج را ۹۰رجه خم کنید ( مطابق شکل ) . دو وزنه در دو دست نگه دارید. به آرامی آن را بالا برده و در همان حال ۵ثانیه نگه دارید و سپس با آرامی پایین آورید.تعداد تمرینات به توان شما بستگی دارد.

dumbbell_chest_press-1

جرکت فشردن دو دست به یکدیگر

نشسته و دو دست را به هم فشار دهید و ده ثانیه نگه دارید و دوباره تکرار کنید. برای تاثیر پذیری بیشتر می توانیدیک توب کوجک یا گوی پلاستیکی نرم را بن دستان قرار داده و فشار دهید

isometric-chest-press

جرکت پارالل

باتوجه به توان و انرژی بالای مورد نیاز در این حرکت  در بانوان از دوست و یار تمرینی خود بخواهید که پاهای شما را گرفته و به سمت بالا فشار دهد که انجام این حرکت برای شما بانوان محترم مقدور باشد

726

مطالب مرتبط
پیام بگذارید