جلوگیری از کمر درد در هنگام خوابیدن

کمردرد مشکل شایعی است و کمردرد بعضی افراد در حین خوابیدن بیشتر می‌شود.

بنیاد ملی خواب در ایالات‌متحده توصیه می‌کند برای داشتن خوابی بدون کمردرد به توصیه‌های زیر توجه کنیم

اگر به پشت می‌خوابیم زیر زانوهایمان بالشت بگذاریم تا کمی خم شوند

اگر به شکم می‌خوابیم زیر شکممان یک بالشت نرم بگذاریم

اگر به شانه می‌خوابیم بین زانوهایمان یک بالشت بگذاریم
هرچند وقت یک‌بار تشک خود را عوض کنید تا زیاد نرم نشود

وقتی از خواب بیدار می‌شوید آهسته از تخت خارج شوید ابتدا به شانه خود بغلتید و سپس با کمک دست خود به حالت نشسته قرار بگیرید

مرتباً ورزش‌هایی برای تقویت عضلات شکم و کمر را انجام دهید

مطالب مرتبط
پیام بگذارید