در حین تمرین آب بنوشید

مصرف آب و مایعات در حین ورزش از موارد مهم و قابل توجه در فعالیت های ورزشی است. بسیاری از ورزشکاران به اهمیت دریافت آب و مایعات حین ورزش به ویژه فعالیت های ورزشی که بیش از 60-40 دقیقه به طول انجامد آگاه هستند.عملکرد سیستم قلبی ـ عروقی ،تنظیم درجه حرارت بدن و پاسخ های متابولیکی به ورزش به میزان قابل توجهی بر وضعیت ذخایر آب بدن بستگی دارد.بر این اساس محققان تلاش می کنند،تجویز مایعات در حین ورزش فرایندهای تنظیمی به درستی انجام شود.دریافت مایعات عامل مهمی برای بهبود عملکرد در طی تمرین و مسابقه است.

 

کاهش ذخایر آب باعث کاهش عملکرد ورزشی همراه است به این علت که ورزشکار زمانی احساس تشنگی و نیاز به نوشیدن آب می کند که عملکردش دچار اختلال شده است. به این دلیل است که توصیه نوشیدن آب برای ورزشکاران بدون اتکا به حس تشنگی و در فواصل 20-15 دقیقه فعالیت ورزشی شدید است.تحقیقات موید این حقیقت است که دریافت مایعات و نوشیدنی در حین ورزش بر توان ورزشی ورزشکار افزوده و از سوی دیگر کم آبی و دهیدراته شدن تاثیر منفی بر عملکرد ورزشکار دارد.

مطالب مرتبط
پیام بگذارید