شکیبایی و صبر داشتن اصل اول در کاهش وزن

جتما این جمله را همه ی شما شنیده اید که یک شبه نمی توان راه صد ساله را پیمود.ماه ها، سالها و حتی دهه ها طول می کشد که بافت چربی اضافه شکل بگیرد بنابراین رژیم های غذایی سخت و شدید نمی تواند در کوتاه مدت، اثرات مثبت و با دوامی داشته باشد. رژیم های غذایی سخت و افراطی که گرسنگی را به فرد تحمیل می نمایند ممکن است در زمانی کوتاه سبب کاهش وزن شوند اما این کاهش وزن باثبات نبوده و فرد بعد از مدتی معمولا گرفتار اضافه وزن و چاقی می شود. ازاینرو برای کاهش وزن سالم باید صبور بوده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید…..

هدفی عینی و قابل دسترس برای خود تعیین نمایید

رژیم های غذایی مختلفی بر اساس کاهش میزان کالری دریافتی طراحی شده است. اما سالم ترین نرخ کاهش وزن 0.5 کیلوگرم در هفته است. 0.5 کیلوگرم وزن کم کردن در هفته حدودا معادل 25 کیلوگرم کاهش وزن در سال می باشد. این کاهش وزن چون ظرف مدت طولانی برنامه ریزی می شود دو فایده مهم دارد. اول آنکه به فرد برای کاهش وزن فشار زیادی تحمیل نمی کند و دوم اینکه چون ظرف مدت طولانی برنامه ریزی شده دستگاههای فیزیولوژیک و متابولیک فرد فرصت تطابق را پیدا کرده و منجر به کاهش وزنی بدون بازگشت می شود. این متد در سامانه جامع و هوشمند پایگاه بکار گرفته شده است.

راز کاهش وزن دائمی

برای کاهش وزن دائمی و بدن بازگشت مهم ترین عامل تغییر دائمی عادتهای غذایی و بدنی است. اگر بعد یک دوره رژیم غذایی همان عادتهای تغذیه ای و بدنی که منجر به اضافه وزن شده است را دنبال کنید، اضافه وزن و چاقی امری بدیهی خواهد بود. معمولا ترک عادتهای قدیمی سخت و دشوار است و در واقع وزن کم کردن دشوار نیست ترک عادتها دشوار است. پرهیز از پرخوری و فست فودها شبیه ترک سیگار است که در ابتدا کاری دشوار بوده اما با صبر و بردباری نتایج سلامتی بخش زیادی را در پی دارد.

موفق باشید پروبادی

مطالب مرتبط
پیام بگذارید