عادت های مخربی که سبب صدمه به کلیه می شود

در این مقاله به عادت هایی می پردازیم که موجب آسیب به کلیه ها می شود

عادت های مخرب که به کلیه ‌ها صدمه جبران ‌ناپذیر میزند
ننوشیدن آب کافی : باعث می شود مواد سمی و زاید در خون شروع به تجمع کرده و می ‌تواند به بدن آسیب ‌های جدی بزند.

مصرف نمک زیاد در رژیم غذایی

تأخیر در دفع ادرار

مصرف زیاد قند و شیرینی

کمبود ویتامین و مواد معدنی

مصرف بیش از اندازه پروتیین حیوانی: باعث افزایش بار متابولیک بر کلیه ‌ها می‌ شود.

کم‌ خوابی

عادت به نوشیدن قهوه
کافیین نیز مانند نمک فشارخون را افزایش داده و فشار زیادی را بر کلیه‌ ها تحمیل می ‌کند.

سوء مصرف مسکن‌ ها.

مطالب مرتبط
نمایش نظرات (2)