عوارض علمی و ثابت شده کشیدن یک نخ سیگار

1 افزایش ضربان قلب

2 افزايش فشار خون

3 تنفس سريع و كم عمق

4 افزايش گلوكز خون

5 كاهش دماي پوست

6 تحريك سيستم عصبي مركزي

7 جلوگیری از ترشح هورمون انسولين (انسولين قند خون را كاهش ميدهد)

این اتفاق ها باعث میشود که به قلب شوک وارد شده و ایست قلبی رخ دهد

همیشه ورزشکار و تندرست باشید

مطالب مرتبط
پیام بگذارید