هشت هفته تا زیر بغل استثنایی

عضلات زیر بغل یکی از زیباترین عضلات بدن است مخصوصا هنگامی که با کمر باریک همراه شود همچنین مهمترین فاکتور در داشتن پشت عضلانی تمرکز بروی عضلات زیر بغل است.در این پست یک برنامه تمرینی کامل زیربغل  را آماده کرده ایم که در مدت زمان ۸ هفته شاهد رشد چشمگیر عضلات زیر بغل و پشت عضلانی خود باشید

لازم به ذکر است که این برنامه مناسب آقایان و بانوان می باشد.

تمرين هفته اول و پنجم

 

حرکت تکرار ست
بارفیكس دست باز تا ناتوانی 4
زیربغل سیم ‌كش 10 4
زیربغل قایقی 10 4
زیربغل هالتر خم 10 4

تمرين هفته دوم و ششم

حرکت تکرار ست
بارفیكس كمكی 15 4
زیربغل سیم ‌كش 10 4
زیربغل قایقی 10 3
زیربغل هالتر خم با اسمیت 4-6-6-8 4
زیربغل كابل تكی 10 3

تمرین هفته سوم و هفتم

حرکت تکرار ست
بارفیكس دست ‌باز 8-8-10 3
زیربغل سیم ‌كش 10 3
زیربغل هالتر خم سنگین 4-6-6-8 4
زیربغل تك كابل خم 15 4

تمرین هفته چهارم و هشتم

حرکت تکرار ست
بارفیكس كمكی 10 4
زیربغل سیم ‌كش 10 4
زیربغل قایقی 10 4
زیربغل سیم‌ كش بازو صاف 12 3
زیربغل هالتر خم اسمیت تا ناتوانی 3

پرو بادی

مطالب مرتبط
پیام بگذارید