پشت بازو با دمبل کیک بک

این حرکت یکی از حرکات تمام کننده تمرینات مربوط به پشت بازو برای اکثر بدنسازها به حساب می آید به نظر می رسد این حرکت در تفکیک سرخارجی و سر میانی عضله سه سر پشت بازو بدلیل اینکه در آن تنها دست از مفصل آرنج حرکت می کند و نه مفصل سرشانه بسیار موثر باشد همانطور که می دانید سر بلند عضله پشت بازو معمولا در مواقعی که هر دو مفصل سرشانه و آرنج حرکت دارند فعالیت می کند

tricep_dumbbell_kickback
پشت بازو با دمبل کیک بک
در موقع اجرای این حرکت تا حد ممکن سعی کنید مفصل آرنج به سمت عقب رفته تا حد موازی شدن با زمین درآید در طول ست در همان موقعیت کاملا ثابت باقی بمانید
خیلی از بدنسازها در این حرکت تقلب می کنند و الاکلنگی کردن دمبل از سربلند عضله پشت بازو جهت بالا آوردن دمبل کمک میگیرند
اگر سرعت و فرم اجرای این حرکت به درستی رعایت شود فرد اجرای این حرکت به درستی رعایت شود فرد قادر نخواهد بود با دمبل های سنگین آن را اجرا کنید
نکته مهم در اجرای این حرکت تمرکز کافی و ریتم کاملا آرام اجرای حرکت می باشد

مطالب مرتبط
پیام بگذارید