نمایش دسته بندی

ساق پا

آموزش تصویری ساق پا ایستاده با دستگاه اسمیت

نقطه مورد نظر تمرین:توضیحات: یک بلوک یا وزنه صفحه ای را زیر  پنجه پاهای خود قرار داده ،پاشنه ی خود را به سمت بالا بکشید و سپس آن را به آرامی رها کنید اجازه بدهید تا مورد کشش قرار گیرد .دانلود مستقيم ويديو
ادامه مطلب ...