نمایش برچسب

آب شدن شکم

عوارض کاهش وزن سریع

هر فرآیندی باید طبق قاعده ی منظم و مشخصی صورت گیرد این قاعده در مورد بدن انسان اهمیت بیشتری پیدا میکند تغییرات ناگهانی در بدن موجب می شود بدن نتواند خود را با این تغییرات وفق داده و باعث عوارض می شود حال چه این تغییرات چاقی باشد و چه لاغری و هر تغییر ناگهانی دیگری... در این مطلب به عوارض ناشی از تغییر وزن سریع می پردازیم
ادامه مطلب ...