نمایش برچسب

آب کردن چربی

آموزش بادی پمپ تمام بدن در ۱۵ دقیقه

آموزش تمرینات بادی پامپ مخصوص کل اندام در مدت زمان ۱۵ دقیقه .این تمرینات بسیار مناسب برای تناسب اندام و فیتنس می باشد و قابل اجرا در منزل است در این آموزش می توانید تمامی اعضای خود را در ۱۵ دقیقه به چالش کشیده و افدام به چربی سوزی و افزایش متابولیسم بدن کنید.
ادامه مطلب ...