نمایش برچسب

آثار ورزش

فواید ورزش در سلامتی بدن

بدن انسان از بدو آفرینش برای تحرک وفعایت طراحی شده است وبه خاطر همین موضوع در طی قرنها به دلیل پیشرفته شدن وماشینی شدن زندگی ودر نتیجه کم تحرکی بدن انسان تحلیل رفته وبسیار ضعیف شده است واین روند همچنان ادامه دارد زیرا فعالیت روزمره ما به گونه ای نیست که باعث تقویت عضلات بدن شود وبیشتر یا ایستا ویا به وسیله ابزار انجام میشودکه متاسفانه تنها همین…
ادامه مطلب ...