نمایش برچسب

آموزش زیر بغل تک خم

آموزش کامل زیربغل دمبل تک خم + فیلم

زیر بغل دمبل تک خم که بسیار آن را با نام جرکت اره ای می شناسند از جمله حرکات بسیار عالی برای تقویت عضلات پشت می باشد.عضله اصلی درگیر در این حرکت پشتی بزرگ و عضلات کمکی ذوزنقه،متوازی الاضلاع دلتویئد خلفی،راست کنند ستون مهرها و سر بازویی هستند متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که این حرکت به فرم ناصحیح اجرا می شود و سبب کاهش کیفیت این حرکت…
ادامه مطلب ...