نمایش برچسب

آموزش کول

آموزش تمرین کول شراگ با دمبل

شراگ تمرینی بسیار مناسب و موثر برای پرورش عضلات کول و تفکیک سرشانه ها می باشد برای انجام آن در سرجای خود بایستید دو دمبل را در دست بگیرید کف دست به سمت بدن خود باشد ( مچ به سمت بدن)  بازو ها در کنار بدن نگه دارید دمبل ها را توسط شانه های خود بلند کنید .سپس باز به حالت اولیه برگردانید .....
ادامه مطلب ...