نمایش برچسب

استراحت بین هر حرکت

چقدر بین هر ست استراحت کنیم؟

پاورلیفترهابین ست های خود ۳ الی ۵ دقیقه به استراحت می پردازند. متاًسفانه بدنسازان نیز به اشتباه، خود را با همین روش سازگار می کنند و تئوریشان هم این است که به این طریق می توانند سنگین تر کار کنند. ظاهراً آنها فراموش می کنند که تفاوتهای عمده ای بین تمرین های قدرتی و پرورش اندام وجود دارد. اگر کسب قدرت هدف شماره یک شما می باشد می توانید مثل پاورلیفتر…
ادامه مطلب ...