نمایش برچسب

افزایش طول قد

راه حل های بلند شدن قد

تمرین هایی برای افزایش قدخیلی از افراد هستند که از اندازه ی قد خود ناراضی اند و دوست دارند تا قدی بلندتر از آنچه که دارند داشته باشند .برای افزایش قد راه های مصنوعی زیادی وجود دارد که برای افرادی که سن رشدشون پایان یافته کاربرد دارد . در اینمقاله تمرین ها  و راه هایی برای افرادی که در سن رشد هستند و می خواهند بلند قد تر بشوند قرار داده…
ادامه مطلب ...