نمایش برچسب

بدنسازی سینه

۲۰ تمرین برتر پرورش عضله سینه

تقریبا می توان گفت عضله سینه محبوبترین عضله در بین بدنسازان است و همواره حساسیت بسیار زیادی در انتخاب تمرین آن صورت می گیرد در این مطلب به معرفی ۳۰ تمرین برتر و موثر افزایش حجم و پرورش عضلات سینه می پردازیم۱- پرس سینه با هالتر:این حرکت محبوبیت بسیار زیاد ی در بین بدنسازان دارد همچنین در پرورش عضلات سینه بسیار موثر بود و مستقیما عضلات
ادامه مطلب ...