نمایش برچسب

برنامه عالی بدنسازی

برنامه هفتگی فوق حرفه ای بدنسازی(فوق العاده برای حجم)

در این مقاله به معرفی یک برنامه ی فوق العاده برای افزایش حجم با نهایت کیفیت عضله را به شما معرفی می کنیم با این برنامه در مدت زمان کوتاه شاهد تغییرات مثبت در حجم عضلات خود باشید شنبه:سینه و جلو بازونام تمرین تعداد ست تعداد تکرارپرس سینه ۳ ۸پرس بالا سینه ۳ ۸قفسه سینه ۳ ۸کراس آور ۳ ۸شنا سوئدی ۱ تا ناتوانیجلوبازو هالتر ۳ ۸…
ادامه مطلب ...