نمایش برچسب

بلندی قد

راه حل های بلند شدن قد

تمرین هایی برای افزایش قد خیلی از افراد هستند که از اندازه ی قد خود ناراضی اند و دوست دارند تا قدی بلندتر از آنچه که دارند داشته باشند . برای افزایش قد راه های مصنوعی زیادی وجود دارد که برای افرادی که سن رشدشون پایان یافته کاربرد دارد…