نمایش برچسب

تغذیه با علی تبریزی

راهبردهای علی تبریزی برای پرورش اندام کاران

رابطه ورزش با قوای فکری بدنسازی، ورزشی است که به‌طور حتم باید میان عصب و عضله ارتباطی برقرار شود. کسی نمی‌تواند فقط با وزنه و دمبل زدن بدن زیبایی بسازد. باید تمرکز لازم برای این کار را در خود پرورش دهد. اگر فرد نتواند در زمان تمرین، رژیم…