نمایش برچسب

جلوبازو حجیم

جلو بازو با دستگاه سیم کش+نکات آن

جلو بازو سیم کش یکی از حرکات و تمرینات مکمل و ترکیبی که بواسطه ی کشش مداوم و درگیر کردن عضلات بسیار به افزایش حجم و سایز بازو شما کمک میکند . شما با کمک دستگاه سیم کش می توانید وزنه های سنگین را بر سر عضلات دست خود فرود بیاورید و آن را…