نمایش برچسب

رشد عضلات

راهکارهای رشد سریع عضله

همه ورزشکاران مخصوصا رشته ی پرورش اندام به امید پیشرفت به باشگاه می روند و به تمرین می پردازند و  در طی مدت زمان خاصی به نتیجه دلخواه می رسند اما این مدت زمان چقدر می تواند باشد .تصور کنید این مدت به نصف کاهش یابد و در مدت زمان کمتری به…