نمایش برچسب

عضله سازی در قرنطینه

حفظ عضلات در خانه و در ایام تعطیلات باشگاه

یکی از نگرانی های بزرگی که در ایام تعطیلات و یا زمان هایی که دسترسی به باشگاه مقدور نیست این است که بافت و تراکم عضلانی تحلیل رفته و کمتر شود،برای جلوگیری از تحلیل رفتن عضلانی روش های بسیار کارآمد وجود دارد که ضمن آنکه از کم شدن تراکم عضلات جلوگیری می شود بلکه مقداری نیز به افزایش حجم و عضله سازی کمک خواهد شد پس با پروبادی همراه باشید تا به روش‌های…
ادامه مطلب ...