نمایش برچسب

چاقي

نكات كليدي افزايش وزن و چاقي

يك جمله ى معروف مى گويد كه چاقى زيبايى مى آورد البته بايد به اين نكنه توجه شود كه منظور از چاقى افزايش وزن متعارف و اصولى است و هرگز منظور توده اى انباشته از چربى نيست كه سبب انواع بيمارى ها در آينده شود در ادامه نكاتى را راجع به چاق شدن و…