نمایش برچسب

TRX

تی آر ایکس TRX چیست + مزایا

تی آر ایکس یا Total Body Resistance Exercise عبارت است از یک بند چتربازی و دو دسته که هیچگونه کشی در آن به کار نرفته و بسیار محکم و مقاوم میباشد و فرد با آویزان شدن از آن و با وزن بدن خود، میتواند هرگونه حرکات و تمرینات کامل آمادگی جسمانی را بدون خطر انجام دهد. تی آر ایکس از ورزشهای رو به توسعهای میباشد که در دهههای اخیر و از سال 1990 به دنیا…
ادامه مطلب ...