برنامه تمرینی ستاره سریال Arrow

استیون امل بازیگر نقش اول سریال محبوب آرو (Arrow) است که دارای فیزیک بدنی و تفکیک فوق العاده ی بدنی است ولی راز این اندام کاملا روی فرم ایشان در چیست. این راز را وبسایت probody برای شما فاش می کند تا همه علاقه مندان به داشتن یک شیپ بدنی زیبا بتوانند استفاده کنند.

هدف اصلی: افزایش حجم همراه تفکیک عضلانی
مورد استفاده برای: آقایان و خانمها

 

Kettlebell Turkish Get Up : سه مرتبه هر دو دست

آموزش تصویری:

turkish_getup

 

Lateral Box Jump : سه ست ۲۰ تایی

Boy-Scout-Image-Exercise-ski

 

Rear Foot Elevated Bulgarian Split Squat : سه ست ۶ مرتبه هر پا

bulgarian-split-squat-example

 

Single-Arm Dumbbell Flat Bench Chest Press :سه ست هر طرف ۶ بار

single-arm-dumbbell-bench-press-gymmembershipfees

 

TRX Trainer Suspension Row : سه ست تا ناتوانی

squat

 

 

Standing Dumbbell Side Lateral Raise یا جرکت صلیب: سه ست 6 تایی

dumbbell-lateral-raises

 

Single-Arm Cable Lat Pulldown : سه ست هر طرف 6 مرتبه

Screen shot 2013-09-04 at 11.18.54 AM_0

 

Hanging Straight Leg Raise : سه ست تا ناتوانی

 

 

 

hanginglegraise

 

تحقیق ویژه و ترجمه از probody.ir موفق باشید.

مطالب مرتبط
نمایش نظرات (5)