برنامه جلو بازو رونی کلمن

رونی کلمن قهرمان تکرار نشدنی دنیای پرورش اندام با جلو بارو های منحصر به فرد خود همواره در کانون دید بود است در ادامه برنامه ی تمرینی جلو بازوی این اسطوره را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم این برنامه دو قسمتی است که به این منظور که در هفته دوبار تمرین جلو بازو باید انجام شود موفق باشید

قسمت اول(جلسه اول):

جلوبازو سیم کش سرپا  ۴ ست و ۱۲ تکرار

جلوبازو لاری دمبل تک دست ۴ ست و ۱۲ تکرار

جلو بازو هالتر ۴ ست و ۱۲ تکرار

جلوبازو دمبل خم تک دست ۴ ست و ۱۲ تکرار


قسمت دوم(جلسه دوم):

جلوبازو لاری سیم کش نشسته ۴ ست و ۱۲ تکرار

جلوبازو لاری با دستگاه یک در میان ۴ ست و ۱۲ تکرار

جلو بازو با دستگاه سه منظوره ۴ ست و ۱۲ تکرار

جلو بازو سیم کش سرپا ۴ست و ۱۲ تکرار

مطالب مرتبط
پیام بگذارید