بهترین حرکت تمرینی برای حجم هر عضله

برای دستیابی به جلو بازوهایی بزرگ (جلوبازو هالتر)

برای حجم کلی سینه (پرس سینه با دمبل)

برای حجم کلی عضلات دلتویید (پرس سرشانه با دمبل)

برای حجم کلی عضلات پشت بازو (پارالل)

برای افزایش حجم ساق پا (ساق پا ایستاده)

برای هدف قرار دادن عضلات چهار سر ران (اسکوات از جلو)

برای ساختن عضلات همسترینگ و سرینی (ددلیفت رومانیایی)

برای عضله سازی در کل بدن (اسکوات)

و در آخر برای رشد سریع تر کل عضلات از تمرینات پا غافل نشوید

مطالب مرتبط
پیام بگذارید