تمرینات بدنسازی در کشتی

در این مطلب تمرین هایی برای افزایش سرعت – استقامت – قدرت و انعطاف پذیری در رشته ی کشتی را قرار داده ایم. که شما با حرکت های آماده سازی و بدنسازی رشته ی کشتی آشنا می شوید .

تمرین هایی برای افزایش سرعت

1 – دوهای رفت و برگشت

2 – پرش زیگزاگ و پرش زانو جمع در فواصل مشخص

3 – دو و پریدن های متوالی

4 – طناب زدن و پرتاب و دریافت توپ بسکتبال یا فوتبال – تمرین ها و دوهای تکراری با استراحت کوتاه که در

فواصل 100 تا 400 متر انجام می گیرند .

تمرین هایی برای افزایش استقامت

1 – تمرین دو در مسافتهای بیشتر از 400 متر ( 800 متر و ..)

2 – تمرین های تکراری همراه با افزایش تمرین های  قدرتی

3 – حمل کردن وزنه یا دویدن با حمل وزنه در مسافتهای مشخص – دویدن در مسیر های کوهستانی و متنوع با سرعت

های مختلف ( فار تلک ) – تمرین های اینتروال و شبکه ای با دویدن در مسافتهای یک تا پنج کیلومتر و توقف های کوتاه

برای انجام تمرین های قدرتی – استقامتی و انعطاف پذیری

تمرین هایی برای افزایش قدرت

1 – تمرین های قدرتی مثل شنا – بارفیکس و تمرین هایی به کمک پارالل حمل وزنه و تمرین های با وزنه

تمرین هایی برای افزایش انعطاف پذیری

1 – تمرین های کششی

2 – تست دراز و نشست و نرمشهای مربوط به کمر – دست و پا

3 – تمرین ها و کششها که به صورت دونفره انجام می گیرند

مطالب مرتبط
پیام بگذارید