دستور العمل price يعني چه؟

اين كلمه، حروف اول وظايف اوليه ‏ای است كه بايستی در هنگام آسيبهای حاد انجام گيرد:

1_حرف Pاول كلمه Protectionبه معني حفاظت است يعني ورزشكار و مخصوصا عضو آسيب ديده به نوعي حفاظت و مراقبت شود كه مجددا آسيب نبيند و در معرض کانال فیت فیت آسيب بيشتر نباشد. ورزشكار از ميدان مسابقه خارج شود و اقدامات حفاظتي آغاز شود.

2_حرف اول كلمه Restبه معني استراحت دادن به عضو آسيب ديده و عدم استفاده از آن است. هرگونه استفاده از عضو آسيب ديده باعث آسيب بيشتر، تاخير در بهبودي و ازدياد درد و خونريزي مي‏شود. استراحت و بي حركتي عضو ممكن است با استفاده از آتل يا گچ صورت بگيرد.

3_ حرف Iاول كلمه ICEاست يعني از يخ و سرمادرماني استفاده شود. استفاده از يخ، باعث انقباض مويرگها و قطع خونريزي مي‏شود، بدين ترتيب مقدار خون تجمع يافته در اطراف محل آسيب، كمتر شده، زمان درمان و بهبودي كمتر مي‏شود. از قرار دادن يخ به طور مستقيم روي پوست پرهيز كنيد چرا كه ممكن است باعث حساسيت و يا آسيب مستقيم شود، پس از 20تا 30دقيقه، كمپرس يخ 10تا 15دقيقه برداشته شود تا پوست دوباره گرم شود و گردش خون برقرار شود. استفاده از يخ در 48ساعت اوليه آسيب، بسيار با اهميت است.

4_حرف اول كلمه Compressionبه معني اعمال فشار است، اعمال فشار، خونريزي را كم و متوقف و سبب محدوديت تجمع خون در محل آسيب مي‏شود به اين ترتيب تورم كم مي‏شود.

5_حرف اول كلمه Elevationاست به اين معني كه عضو آسيب ديده بالا نگهداشته شود تا خون كمتري به آن برسد و خونريزي و تورم و درد كمتر.
شود.

مطالب مرتبط
پیام بگذارید