ده حرکت برتر عضله ساز عضلات پشت

می خواهید بدانید و بهترین  حرکت های ساخت و افزایش حجم عضلات پشت کدام هستند و آن را در برنامه تمرینی خود قرار دهید.پس در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین این تمرینات را در سایت پروبادی به شما معرفی می کنیم

اکثرا ورزشکاران بیشتر به عضلاتی که خود در آینه می بینند اهمیت بیشتری از این رو ترجیح می دهند که بیشتر به عضلات سینه و نمایان کردن عضلات شش تکه شکم تمرکز بیشتری داشته باشند.خب عضلات سیکس پک و سینه بسیار زیبا اما این زیبای هنگامی تکمیل می شوند که همراه با عضلات زیبای پشت و همینطور هفتی شدن(v شکل) فرم بدن به دلیل رشد زیر عضلات زیبای زیربغل همراه باشد.ضمن اینکه عضلات پشت شما را بسیار در جرکات دیگر کمک خواهد کرد و همینطور شما را در برابر آسیب دیدگی ها و گرفتگی ها حفظ می کند.از این رو اگر می خواهید با گرفتن فیگور پشت و به رخ کشیدن عضلات زیر بغل تحسین و شگفت همگان را داشته باشید به شما پشنهاد می کنیم این حرکات حتما انجام دهید:

۱- ددلیفت هالتر

در حقیقت ددلیفت تنها مختص عضلات پشت نیست بلکه از گردن تا ساق پاها را درگیر می کند و بهترین حرکت برای پرورش . عضله سازی کل بدن به خصوص عضلات پشت و زیربغل بپردازید

۲-  هالتر خم: 

همانند ددلیفت این حرکت نیز باید فرم صحیح آن را فرا گرفت و درست انجام داد ولی در صورت انجام به نحوه صحیح شما صاحب بیشترین عضله خواهید شد

۳- بارفیکس دست باز (پشت دست ها به سمت صورت باشد)

بارفیکس نیز از بهترین حرکات پایه برای ساخت عضلات پشت همچنین عضلات دیگر است .فرم دست باز آن همانند عکس فوق العاده عضله ساز برای عضلات پشت و زیر بغل می باشد

۴- تی بار 

تی بار هم از جمله حرکات عضله ساز پشت و زیر بغل می باشد،در هنگام انجام حرکت از فرم صحیح قرار گیری پاها و کمر اطمینان حاصل کنید

۵- زیر بغل قایقی دست باز با میله بلند

همانند دستگاهها ، کابل و سیم کش نیز بهترین اثر گذاری را دارند پس از آنها غافل نشوید برای نهایت حجم وزنه ایی را انتخاب کنید که از ۱۲ تکرار بیشتر نتوانید انجام دهید

۶- دستگاه اسمیت دست معکوس

این حرکت هم در نوع خود بسیار جالب و البته عضله ساز است ،گرفتن دست ها بصورت دست برعکس باعث می شو د که بازو ها نقش بیشتری را در این حرگت بازی کنند و همچنین آرنج ها بسته شده و فشار بیشتری به قسمت پایین زیر بغل آمده و باعث رشد و پرورش آن قسمت می شود

۷- زیر بغل سیم کش با دسته وی (V) شکل

بعد از معرفی حرکات دست باز به معرفی یکی از بهترین حرکات دسته بسته(نزدیک به هم) می پردازیم بهتر است این تمرینات دست باز و دست بسته را در یک برنامه تمرینی جا دهیم از ویژگی ها ی منحصر این حرکت و سایر حرکات دست بسته دامنه حرکتی بالاتر است که باعث می شود عضلات تحت فشار، مدت زمان بیشتری تحت فشاز یا کشش قرار گیرند و این یعنی رشد بیشتر.  زیر بغل با دسته هفتی یا وی شکل یکی از بهترین این نوع حرکات است

۸ – زیر بغل دمبل تک خم (اره ای)

این حرکت که به حرکت زیربغل اره ای (به دلیل شباهت به عمل اره کردن) نیز معروف است احتیاج به تعریف نداردو از ویژگی آن می توان استفاده از وزنه های سنگین تر با محدودیت کمتر و همچنین تمرین طرفین بدن(چپ و راست) به صورت مستقل و جداگانه است

۹- پول آور بروی میز شیب دار

پول آور هم از جمله حرکات خیلی خوب برای عضلات پشت و به خصوص زیر بغل می باشد و نکته بسیار مناسب این حرکت تقویت و فرم دهی همزمان عضلات سینه است و برای برنامه های تمرینی (سینه + زیربغل) می تواند حرکت ایده آلی برای  آخرین حرکت عضلات سینه و اولین حرکت عضلات زیر بغل محسوب شود برای تاثیر پذیری بیشتر بهتر است بروی میز شیب دار این حرکت را انجام دهید

۱۰- زیر بغل تک دست اسمیت

و بلاخره آخرین اما نه کمترین حرکت تک دست با دستگاه اسمیت است. این حرکت یکی از بهترین انتخاب ها برای پرورش قسمت پایینی زیر بعل است و از ویژگی آن ایجاد تعادل در حین انجام حرکت و دامنه حرکتی ثابت است

مطالب مرتبط
پیام بگذارید