منظور از چربی در بدن چیست + راه خلاصی از آن

در حالت استراحت، بیشتر انرژی مورد نیاز بدن از طریق سوختن چربی ها فراهم می شود. چربی ها برای استفاده در بدن و سوختن باید به «اسید چرب آزاد» (FA) تبدیل شوند. هنگام تمرین و فعالیت بدنی محرکهای عصبی، متابولیکی و هورمونی منجر به افزایش میزان آزاد شدن چربی می شوند.


بدن برای استفاده از چربی ها به عنوان سوخت هنگام ورزش و فعالیت بدنی باید مراحل پیچیده و طولانی را سپری کند. معمولا برای رسیدن به حالت پایدار استفاده از چربی ها به عنوان سوخت 20 دقیقه طول می کشد. پیش از آن بدن از کربوهیدرات ها (CHO) به عنوان سوخت اصلی استفاده می کند. باید توجه داشت بدن هیچگاه نمی تواند از چربی ها بصورت منحصر به فرد استفاده کند، زیرا سوخت اصلی سیستم عصبی و سلول های قرمز خون کربوهیدرات ها است. همچنین برای سوختن چربیها در بدن باید کربوهیدرات در دسترس باشد زیرا برای اکسید شدن چربی ها در «چرخه اسید سیتریک» وجود کربوهیدرات ها ضروری است.
ذخایر چربی ها:
چربی ها در داخل بدن بصورت «تری گلیسیرید» (TG) در سلول های بافت چربی (ادیپوسیت) ذخیره می شود. بخشی کمی از تری گلیسیریدها درون سلولهای عضلانی ذخیره شده و مقداری نیز بشکل متصل به «آلبومین» در خون جریان دارند. در آزمون های مختلف نشان داده شده که میزان چربی بدن مردان 10 – 20 درصد وزن بدنشان و زنان 20 – 35 درصد وزن شان را تشکیل می دهد.
راههای افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب:
هرقدر شدت فعالیت بدنی افزایش یابد تمایل بدن برای استفاده از کربوهیدرات ها به عنوان سوخت اصلی افزایش می یابد. از آنجاییکه ذخایر کربوهیدرات بدن ما محدود است توانایی ما نیز برای انجام فعالیت های شدید بدنی محدود است. هنگام اجرای فعالیت های ملایم بدن شروع به استفاده از چربی ها به عنوان سوخت می نماید. چربی ها از محل ذخیره شده خود خارج شده و به شکل اسید چرب آزاد در جریان خون وارد می شوند. عوامل زیر باعث قرار گرفتن اسیدهای چرب آزاد در جریان خون می شوند:

  • تمرین
  • خوردن تری گلیسیریدهای با زنجیره متوسط
  • کافئین
  • تامین ال ـ کارنیتین
مطالب مرتبط
پیام بگذارید