نحوه نفس گيري در حركات

تنفس يكي از راز هاي انجام دادن بهتر حركت مي باشد چون عضلات و شش ها در هنگام تمرين نياز به اكسیژن بيشتري دارند به همين علت مي توان با آموختن نحوه صحيح نفس گيري در هنگام انجام حركات ، حركات را هرچه بهتر و كامل تر به پايان رسانيد.

حركت پرس سينه:
در اين حركت موقع پايين آوردن هالتر بايد عمل دم و موقع بالا آوردن هالتر عمل بازدم انجام شود.

حركت نشر جانب:
در اين حركت به هنگام بالا آوردن دمبل عمل بازدم و در هنگام پايين آوردن دمبل عمل دم انجام شود.

حركت پرس سرشانه نشسته با هالتر يا دمبل:
هنكام بالا بردن وزنه عمل بازدم و به هنگام پايين آوردن وزنه عمل دم صورت گيرد.

حركت پرس جمع:
موقع پايين آوردن وزنه عمل دم و موقع فشار دادن وزنه به طرف بالا عمل بازدم صورت گيرد.

حركت سيم كش از جلو:
موقع پايين كشيدن ميله عمل بازدم و موقع بالا بردن ميله عمل دم صورت گيرد.

حركت ليفت:
در هنگام بلند كردن هالتر عمل دم و به هنگام پايين بردن وزنه عمل بازدم انجام شود.

مطالب مرتبط
پیام بگذارید