نقش ارثی و یا ژنتیک در بدنسازی

در این مقاله به تفسیر این که ژنتیک و یا فیزیک بدنی که یک فرد از والدین خود به ارث می برد تا چه اندازه می تواند در رسیدن به اندامی ایده آل در بدنسازی به او کمک کند

سوالی که ممکن است ذهن بسیاری را مشغول به خود کند:من مــی خواهم  تبــدیل  به یـــک بدنسازشوم، اما بعضیا به من می گویند که من به نظر نمی رسد  ژنتیک  خوبی برای بدنسازشدن داشته باشم؟ چگونه  وازچه راهی بدانم که  من ژن خوبی برای بدنسازی دارم  یا نه؟

اگر بدنســـازی افزایش توده عضلانی به نقطه ای که یک بدنساز را تبدیل به مراتب بزرگتر از بسیاری که در اطراف خــود هستند بکنـــد، وهمچنــــین از دست دادن چربی بدن تارسیدن به وزن ایده آل و موردنظر خود ، پس با کمال قاطعیت در اینجا باید گفـــت که هر کسی می تواند  در انجام این کار به موفقیتهایی دست یابد.آیا این واقعا نقش  ژنتیک است که وقتــــی حریف تمرینی شما ممکن است همان برنامه ای که شما انجام می دهید را انجام دهد و شاید پاسخ به آن برنامه برای بدن حریف تمرینیتان دو برابرسریعتر از پاسخ دهی شما به آن برنامه باشد یا شاید کنـــدتر از شما. افرادی هستندکه وقتی شروع به بلند کردن وزنه در باشگاههای بدنسازی کردند ممکن است بـهتر از آنکسی باشند که سه سال پی در پی تمرینات سختی در باشگاه داشته است.. به طور معمول، این افراد هستند ،که دارای ژنتیکی با استعدادوراحتی در بدست آوردن عضلات و همیشه درصد چربی بدنشــان پاییـــنتر از دیــگران.در حــدی که برخی از آنها، مهم نیست چقدر بد بخورند، در حالی که در بخش عضلات بزرگتربه نظر میرسند.

در حال حاضر، فرض میکنیم که اگر موفقیت در پرورش انــدام برای یک بدنساز به معنای برنده شدن در یک نمایش محلی بدنسازی باشد.اینکه این بدنساز طی سالـــــهایی توده عضلانی به اندازه کافی  به دست آورده است  آنوقت برای نشان دادن بدن خود به نحو احسنت 3-4 درصـــــدازوزن بدن خود را کاهش میدهد که برای نشان دادن آمادگی خود و به احتمال زیادبرنده شدن در مسابـــقه باشد. بنابراین ژنــــتیک  ممکن است تنها نقشی که در این میان ادا کرده است در آسان یا سخــت بدست آوردن آن همه تـــوده عضلانی خواهد بوداما اینکه آن بدنسازبرای شرکت درآن مسابقه مجبور به کاهـــش 3-4٪ چربی بدن خود در حالی که به حفظ توده عضلانی خود هم باید تلاش کند.آنرا باز هم باید  مرهون  ژنتیک دانست؟

پس چگونـــه می دانیــــد که شمـــا ژنتیـــک خوبی داریـــد یا نه؟شما خود را با برنامه های تمرینی,رژیـــم غذایی,مکمل های غذایی و استراحت کافی مورد امتحان قرار دهید و حفظ این رویه برای چندین سـال. در این زمان شما ممکن است توانایی شرکــت در هیچ مسابــــقه ای رانخواهیــد داشت.البته این به معنــای آن نیست که شما دست از همه چیز بردارید و این همه زحمت را نادیـده بگیریدکسی که تلاش میکند باید خود را بالاتر از چیزی که خود و دیگران در مورد آن فکر میکنند برساند.

 در پایان باید گفت موفقیـــت برای یـــک بدن ساز بستگی به همت و توانــــایی او دارد

موفق باشید پروبادی

مطالب مرتبط
پیام بگذارید