نمایش برچسب

آموزش تمرین ساعد

چرا به مچ وساعد قدرتمند نیازمندیم+تمرینات

علاوه بر رشته پرورش اندام  در اغلب ورزشها، مچ و ساعد، در حرکات و مهارتهای ورزشی درگیر می باشند. ورزشهای پرتابی، آبشار و سرو زدن در والیبال، گرفتن چوب گلف و بیسبال، کشتی، صخره نوردی، اسکی روی آب و ... مچ و ساعد قوی نیاز دارند  
ادامه مطلب ...