نمایش برچسب

استراحت در بدنسازی

روشهای ریکاوری بعد از تمرین

به عنوان یک بدنساز چه کارهایی انجام می دهید تا به فرآیند ریکاوری بعد از تمرین تانسرعت ببخشید. استراحت و ریکاوری یک بخش ضروری از تمرین های روزمره است.ریکاوری بعد از تمرین روزمره دارای یک تأثیر برجسته بر فواید عضلانی و اجراهای تمرینی تان است و اجازه می دهد تا به صورت مؤثرتر و بیشتر تمرین کنید. متأسفانه ، اکثر افراد از داشتن یک برنامه ریکاوری برای بعد…
ادامه مطلب ...

نقش خواب در پرورش اندام

خواب نرمال یک بدنساز به طور نرمال 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد که بهتر است این میزان خواب طوری تنظیم شود که 1 تا 5/1 ساعت آن مربوط به قبل از تمرین بعد ازظهر باشد. شما می توانید به طور امتحانی 20 روز حدودا 2 ساعت قبل از رفتن به باشگاه حداقل یک ساعت بخوابید یا استراحت کنید. مسلما بعد از مدتی افزایش واضح در قدرت و رکوردهای وزنه های خود…
ادامه مطلب ...