برنامه بدنسازی عضله سینه برای مبتدیان(تصویری)

هنگامی که صحبت از عضله سینه می شود بسیاری از بدنسازان آن را بهترین و محبوب ترین تمرین خود می دانند و اهمیت زیادی برای آن قائل ند و برنامه ی آن را با وسواس انتخاب می کنند در حقیقت تمامی عضلات ارزشمند هستند و نباید هیچ کدام نادیده گرفته شود بنابراین سعی کنید ،مبتدیان عزیز و کسانی که به تازگی گام در رشته ی پرورش اندام گذاشته اند افکار قدیمی را دور ریخته و در پی و هدف یک اندام متناسب باشند.در این مقاله تیم پروبادی برنامه تمرینی عضله سینه مخصوص سطح مبتدی خدمت شما ارایه می دهد

پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت ۳ ست با تکرارهای ۱۲ و۱۰ و ۸

پرس سینه دستگاه ۳ حرکت با تکرارهای ۱۲و۱۰و۸

فلای دستگاه ۳ حرکت با ۱۰ تکرار

 

مطالب مرتبط
پیام بگذارید