برنامه حرفه ای جلوبازو + پشت بازو

 

برنامه فوق العاده برای افزایش حجم و زیبایی عضلات بازو مناسب برای کسانی که در برنامه ی تمرینی خود پشت بازو و جلوبازو دارند.برنامه تمرینی به همراه نکات در ادامه….

نکته ۱: در صورت جابجایی در بین حرکات پشت بازو سعی کنید همواره یک حرکت سیم کش در آخر باشد برای نهایت پمپاژ عضلانی بسیار موثر است

نکته ۲: بهتر است پشت بازو را در اول برنامه قرار دهید و بعد به تمرین جلو بازو بپردازید

 

برنامه تمرین پشت بازو

 

حرکتستتکرار
پشت بازو خوابیده با هالتر۲- ۳۸- ۱۵
پشت بازو ایستاده با سیمکش جفت دست۲- ۳۸- ۱۵
پشت بازو با سیمکش دست برعکس۲- ۳۸- ۱۵
دیپ بین دومیز۲- ۳۸- ۱۵
پشت بازو با سیمکش از پشت سر با دستگیره طنابی۲- ۳۸- ۱۵

 

برنامه تمرین جلوبازو

حرکتستتکرار
جلوبازو با هالتر۲- ۳۸- ۱۵
جلوبازو لاری با هالتر خمیده با فاصله کم بین دست ها۲- ۳۸- ۱۵
جلوبازو با دمبل متناوب روی میز شیبدار۲- ۳۸- ۱۵
در هر جلسه یکی از این سه حرکت را انتخاب کنید
جلوبازو با دمبل تک دست۲- ۳۸- ۱۵
جلوبازو با سیمکش تک دست۲- ۳۸- ۱۵
جلوبازو سیمکش از طرفین۲- ۳۸- ۱۵
مطالب مرتبط