برنامه سرشانه با کوین لورن

هنگامی که صحبت از عضلات سرشانه می شود بدنسازان ناگهان به یاد اسطوره ی سرشانه ی جهان کوین لورن می افتند در این پست در خدمت شما هستم با نظر ایشان در مورد نحوه ی شوک به عضلات و حجم گیری و آماده شدن برای مسابقات.

کوین لورون :

برنامه های شوک دهنده برای من یک هدف بدنبال دارد افزودن عضله با بیشترین سرعت ممکن من این کار را با تمرین دوبار در روز برای یک گروه عضلانی انجام می دهم

شاید تعجب کردید ولی من برخلاف دیگران کارمیکنم بجای کاهش ۱۵کیلوگرم چربی برای یک رقابت ۱۳کیلوگرم به عضلاتم اضافه میکنم بنابراین درخارج از فصل رقابتها وزن از دست میدهم و وقتی زمان اماده شده برای یک رقابت فرارسید برایم اسانتر است که به باشگاه بروم و در دو ماه کامل خودم را با تمرینات سخت منفجر کنم این شاید یک برنامه شوک دهنده رایج نباشد ولی پس از هشت ماه و از دست دادن ۱۵کیلوگرم این سریع ترین راه برای انجام چیزیست که باید انجام بشود

فرانکوکلمبو هم همین کار را میکرد او در روز رقابت بیشترین وزن را داشت و مسترالمپیا هم شد

برنامه شوک دهنده دلتوئید کوین لورون

تمرین

ست

تکرار

پرس پشت گردن نشسته با هالتر

۶

۶

نشر ازجلوبا دمبل

۴

۶

نشرطرفین با دمبل

۴

۶

کول با هالتر

۴

۶

مطالب مرتبط
پیام بگذارید