جدول کالری انواع گوشت و محصولات پروتیینی

کالری یعنی محاسبه مقدار انرژی موجود در غذاها. اگر نسبت به مقدار کالری موجود در غذاها آگاهی یابید می توانید بین میزان انرژی که وارد بدن خود می کنید و انرژی که مورد استفاده قرار می دهید تعادل ایجاد نمایید. این آگاهی در حفظ وزن مناسب نقش کلیدی ایفا می کند.

توجه داشته باشید مقدار انرژی موجود در خوراکی ها با واحد کالری سنجیده می شود همانطور که محاسبه وزن خوراکی ها که با واحد کیلوگرم اندازه گیری می شود.

همان طور که می دانید برای کاهش وزن، فرد باید کمتر غذا بخورد و بیشتر فعالیت داشته باشدو برعکس. در این پست به میزان کالری انواع گوشت ها و محصولات پروتیینی در قالب جدول می پردازیم.

جدول-کالری-گوشت-و-مواد-پروتئینی-3

مطالب مرتبط
پیام بگذارید