غذاهای کم کالری باعث احساس سیری شما می شود

غذاهای کم کالری بخورید تا بیشتر سیر بمانید!! تراکم کالری به تعداد کالری‌های غذا اشاره دارد. تراکم کالری کلیدی برای سیری بدون پرخوری است.

زمانی که شما از غذاهای دارای تراکم کالری بالا استفاده کنید در نهایت برای پر کردن شکم خود مجبورید کالری زیادی مصرف کنید. اگر تمرکز خود را روی غذاهای کم‌کالری بگذارید در نهایت با کالری کمتری خودتان را سیر کرده‌اید، زیرا غذاهای کم کالری آب بیشتری دارند که به حجم و وزن غذا می‌افزاید اما کالری ندارد.

مطالب مرتبط
پیام بگذارید