برای قدرت عضلات کربوهیدرات مصرف کنیم یا پروتئین؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که کربوهیدرات ها از طریق سیستم گلیکولیتیک باعث تولید ای تی پی خواهد شد که در کنار سیستم فسفاژن تکمیل کننده نیاز انرژی درتمرینات مقاومتی است

در واقع این نیاز وقتی بیشتر احساس می شود که یک بدنساز برای سه یا چهار روز کربوهیدرات دریافتی خود را قطع کند

در این شرایط وزنه زدن واقع سخت می شود که بسیاری از افرادی که مسابقه می دهند.
این شرایط را در هفته های پایانی که در رژیم کامل هستند احساس می شود به گونه ای که شخص با مصرف انواع مکمل ها و استفاده از پروتئین با لا و حتی استروئید ها و پپتید ها باز نمی تواند وزنه های خوبی را جابه جا کند .

اما نقش پروتئین ها در قدرت چیست؟

نقش پروتئین ها مربوط به همان جلسه تمرینی نیست بلکه مربوط به افزایش قدرت در طولانی مدت است در واقع وقتی شما تمرین می کنید و باعث تخریب عضلات خود می شوید

از با استفاده از اسید های امینه عضلات خود بویژه پروتئین های انقباضی و ساختاری عضلات خود را قطور تر بازسازی خواهید که تا بتوانند نیروی بیشتری را تولید کنند

مثل انکه قدرت پرس سینه ای شما طی یکسال ده کیلو اضافه شود .

مطالب مرتبط
پیام بگذارید