فاکتورهای افزایش چربی سوزی + ۱۷ ورزش برتر

واقعاً چه چیزی باعث سوختن کالری بیشتر و چربی سوزی می شود؟

مدت و شدت تمرین هر دو از عوامل بسیار مهم برای افزایش سوختن کالری بدن شما هستند. کالج آمریکایی طب ورزشی برای یک کلاس ایروبیک به منظور کاهش وزن بیشتر از ۱۵۰ یا ۲۵۰ دقیقه در هفته فعالیت با شدت متوسط را پیشنهاد می کند.

برای تمرینات بدنسازی برای دستکاری شدت تمرین به منظور کاهش چربی بدن به راحتی می توان با تغییر در مقدار وزنه ها به این هدف رسید. عموماً برای ساختن عضلات شما باید یک وزنه ای که به اندازۀ کافی سنگین باشد را برای ۸ تا ۱۵ تکرار بتوانید جابه جا کنید، شما باید سخت بودن تمرینتان را احساس کنید اما نه تا حدی که برایتان غیر ممکن باشد.

اما اگر در جلسۀ تمرینی تان خبری از عرق کردن نبود نباید برای شما به این معنی باشد که تمرین خوبی نداشته اید. پس بنابراین استرسی دربارۀ عرق نکردن نداشته باشید و فقط تمرکزتان را بر روی تمرینتان بگذارید. به یاد داشته باشید که اگر برای کاهش وزن تلاش می کنید، باید شدت تمرین برایتان مهم باشد نه فقط چیزی که باعث شود شما عرق کنید.

17 ورزش برتر برای کاهش وزن موثر

1.ایروبیک
میزان کالری سوزی : 800 کالری در ساعت

2.دوچرخه سواری
میزان کالری سوزی: 500 تا 1000 کالری در ساعت

3. شنا
میزان کالری سوزی : 800 کالری در ساعت

4. بدمینتون
میزان کالری سوزی: 800 کالری در ساعت

5.ترد میل(Treadmill)
میزان کالری سوزی:600 کالری در ساعت

6. پیاده روی
میزان کالری سوزی: 360 کالری در ساعت

7. رقصیدن
میزان کالری سوزی: 600 تا 800کالری در ساعت

8. یوگا
میزان کالری سوزی: 180 کالری در ساعت

9. کوهنوردی
میزان کالری سوزی: 350 کالری در ساعت

10. تمیز کردن خانه
میزان کالری سوزی: 200 کالری در ساعت

مطالب مرتبط
نمایش نظرات (1)