چرا در دوران حجم به نتیجه نمی رسیم

یکی از دلایل عدم نتیجه گیری در دوران حجم انجام بیش از حد تمرینات هوازی است


تمرینات هوازی برای حفظ سلامت بدن و چربی‌ سوزی بسیار مهم می‌باشد اما انجام بیش از حد آن میتواند در عضله‌ سازی شما اختلال ایجاد کند مخصوصا اگر به میزان زیاد از تمرینات هوازی طولانی‌ مدت و استقامتی استفاده کنید.انجام تمرینات هوازی استقامتی فضای فیزیولوژیکی مناسبی برای رشد عضلات را در بدن فراهم نخواهد آورد.برای عضله‌ سازی میزان کالری دریافتی شما در روز باید کمی‌ بیشتر از میزان کالری سوزانده شده باشد اما انجام تمرینات هوازی بیش از حد میتواند این تعادل را بر هم زده و باعث عدم عضله‌ سازی شما شود.
برای تمرینات هوازی همیشه از تمرینات اینتروال و دیگر تمرینات هوازی پر فشار و کوتاه مدت استفاده کنید.حجم تمرینات هوازی خود در دوره حجم را به دو جلسه در هفته کاهش دهید و اینگونه همزمان با عضله‌ سازی مناسب چربی‌ زیادی نیز به دست نخواهید آورد.

مطالب مرتبط
پیام بگذارید